ĐIỀU KIỆN MUA CĂN HỘ EHOME S

Standard

VỀ NHÀ Ở

Điều Kiện Mua Ehome S

 • Chưa sở hữu nhà ở hoặc sở hữu nhưng Diện Tích Sử Dụng <10 m2/người
 • Chưa được hưởng chính sách Nhà Ở Xã Hội

Thủ Tục Chung

 • Đơn đăng ký mua/thuê mua/thuê
 • Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở

VỀ CƯ TRÚ

Điều Kiện Mua Ehome S

 • Đăng ký thường trú;
 • Hoặc Đăng ký tạm trú từ 1 năm trở lên

Thủ Tục Chung

 • Bản sao chứng thực hộ khẩu hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể
 • Hoặc bản sao chứng thực tạm trú/KT3 + HĐLĐ thời hạn 1 năm trở lên hoặc HĐ không xác định thời hạn + Giấy xac nhận đóng bảo hiểm xã hội

VỀ THU NHẬP

Điều Kiện Mua Ehome S

 • Thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên

Thủ Tục Chung

 • Xác nhận thu nhập theo xác nhận thực trạng nhà ở hoặc giấy tự khai về điều kiện thu nhập

QUY TRÌNH ĐẶT MUA CĂN HỘ EHOME S

Giữ Chỗ

 1. Khách hàng chọn căn và giữ đặt chỗ 20 triệu đồng/căn
 2. Hướng dẫn KH thủ tục giấy tờ: MUA & VAY NGÂN HÀNG

Đăng Ký Đặt Cọc

 1. CĐT xem xét hồ sơ và đối chiếu với các quy định
 2. Lập danh sách dự kiến theo thứ tự ưu tiên trình ký Sở Xây Dựng trong vòng 15 ngày
 3. Sau 15 ngày nếu không nhận được danh sách gửi trả từ Sở XD, CĐT thông báo ký Hợp Đồng với khách hàng

Xét Duyệt

 1. Khi có giá bán chính thức và chính sách bán hàng được phê duyệt 
 2. Khách hàng xác nhận mua căn hộ đã đặt giữ chỗ

Ký Hợp Đồng Mua Bán

 1. CĐT thông báo ký HĐ mua bán với các khách hàng đã đặt cọc
 2. Công bố danh sách  

HOTLINE : 0907 243 053